ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Γ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 83705

JOB FREE

Επιλογή προσωπικού

Επιλογή προσωπικού με 3 απλά βήματα

ΒΗΜΑ 1
Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερώστε μας για τις ανάγκες που έχετε σε εργαζόμενους.
ΒΗΜΑ 2
Interview με προεπιλεγμένο από εμάς προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες σας
ΒΗΜΑ 3
Είμαστε κοντά σας συμβουλευτικά σε όλη τη διαδικασία . Η τελική επιλογή προσωπικού γίνετε από εσάς
Διαδικασία επιλογής προσωπικού
Στο job free λαμβάνουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες ,τα ζητούμενα ,και τις ανάγκες σας ,για να σας προτείνουμε εκείνα τα άτομα που θα είναι ικανά να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες σας
Αξιολόγηση προσωπικού
Για την εύρεση προσωπικού ακολουθούμε συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης και προεπιλογής μέσα από μία λίστα εκατοντάδων υποψήφιων με συνέντευξη στο χώρο της εταιρίας μας λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη μας συστάσεις από προηγούμενες εργασίες του υποψηφίου ,τις δεξιότητες, τις ικανότητες, τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και τα ενδιαφέροντα τους .Σχηματίζουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα προφίλ και ανάλογα και με τις δικές ανάγκες θα σας προτείνουμε τους κατάλληλους
Τελική επιλογή
Η τελική επιλογή προσωπικού πραγματοποιείτε στην εταιρία μας Κηφισίας 24 Αμπελόκηποι Αθήνα από εσάς μετά από συνέντευξη των επιλεγμένων από εμάς υποψήφιων για εργασία