ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Γ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 83705

Εσωτερική οικιακή βοηθός

Η εσωτερική οικιακή βοηθός διαμένει κατά τις βραδυνές ώρες στο χώρο εργασίας της Το ρεπό της είναι συνήθως 24 ώρες την Κυριακή